Generalforsamling 2019

 

Indkaldelse til generalforsamling i Dværgkaninklubben

søndag 10. februar 2019 i

Vildbjerg Kulturcenter kl. 10.00.

 

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent

 

Formandens beretning

 

Fremlæggelse af regnskab

 

Behandling af indkomne forslag

 

Valg til bestyrelse

Anton Dam Nielsen afgår efter tur

Mogens Hollensen afgår efter tur

Kate Nielsen afgår efter tur

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen – nuværende

Gitte Hoffmeister

Jørn Schmidt

 

 

Valg af revisor/bilagskontrollant

Bestrides af Frode Klevang

Valg af suppleant – vakant

 

 

 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Bent Jensen i hænde senest 3. februar 2019.