Medlemsinfo


Generalforsamlingen 10.02.2019.

 

Formanden Bent Jensen bød velkommen.
Kristian Mose valgt som dirigent og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via såvel Tidsskrift for Kaninavl som hjemmeside og udsendt medlemsinformation. Et medlem, som modtager via Postnord, mente ikke at disse udsendelser foregik som post til tiden.

Formanden aflagde mundtlig beretning og berørte vores vanskelige 2018 med en landsudstilling, som ikke var specielt godt iscenesat samt de mange store resurser, der var brugt af klubbens medlemmer og bestyrelse i forbindelse med EE2018 i Herning. Desværre havde vi i samme forbindelse ikke været gode til at udsende informationer til vores medlemskreds.
Anton Dam Nielsen havde den overbevisning, af dette ikke var godt for klubben, da vi tidligere havde afskaffet medlemsbladet og medlemsinformationerne skulle styrkes kraftigt i indeværende år.
Enkelt kommentar omkring forståelse for situationen.
Ingen yderligere kommentarer til beretningen.

Kassereren, Kate Nielsen, udleverede kopi af regnskabet til deltagerne. Frode Klevang havde gennemgået og godkendt dette.
Desværre havde Oksbøl kostet klubben ca. 32.000 kr. og til spørgsmål omkring medlemstal kunne oplyses, at vi desværre manglede næsten 30 medlemmer i forhold til sidste år, men kassereren havde ikke det nøjagtige tal, da flere indbetalte på landsudstillingen.
Regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer.

Ingen indkomne forsalg.

I forbindelse med generalforsamlingen på DM2019 i Vildbjerg var Mogens Hollensen, Kate Nielsen og Anton Dam Nielsen på valg.
Mogens Hollensen havde en klar udmelding omkring tidsforbrug på andre opgaver og afslog at modtage genvalg.
Anton Dam Nielsen mente også at have nok i at være en del af lokalforeningsbestyrelse og medlemskab af DKs hovedbestyrelse. Mente samtidigt at traditionen i Dværgkaninklubben var en bestyrelse af væsentlig yngre og mere nytænkende personer.
Kate Nielsen har også en omfattende fritidsbeskæftigelse, som lokalforeningsformand og kasserer for DK, og ønskede heller ikke genvalg.
En lidt skarp melding i lokalet betød, at Bent Jensen trak sig fra formandsposten med øjeblikkelig virkning og forlod generalforsamlingen.

Klubben stod således uden formand – dog med den mulighed at lade næstformanden, Bent Ernstsen, overtage pladsen. Lidt granskning i DKs regler for besættelse af bestyrelsespladser betød, at vi måtte vælge nye personer på de manglende pladser. Interessen for at overtage pladserne var ikke stor i den lille deltagerkreds.
Lidt dialog medførte at Anton Dam Nielsen overtog formandsposten for en etårig periode.
Kate Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Niels Jørn Nielsen nyvalgt.
Kristian Mose nyvalgt.

Mange tak til Niels Jørgen og Kristian for at ville tage en tørn for klubben.

Gitte Hoffmeister og Jørn Schmidt genvalgt som suppleanter i nævnte rækkefølge.
Frode Klevang havde meddelt, at han gerne ville overtage posten som revisor og blev valgt.
Som revisorsuppleant valgtes Jesper Tranberg.

Efter valgene påpegede Jesper Tranberg det forkerte i, at man ikke havde husket at minde klubbens stifter og mangeårige formand Erik Rasmussen i forbindelse med formandsberetningen eller forud.
Generalforsamlingen fik herpå af Bent Ernstsen, Kate Nielsen og Jesper Tranberg historien omkring Eriks sidste opgave som dommer, som desværre ikke blev fuldført samt det forløb man havde kendskab til omkring Eriks Rasmussens sidste døgn, hvor man tydeligt kunne erkende, at han havde higet efter at udføre det, der stod hans hjerte nærmest – nemlig dommergerningen.
Vi ærede herpå Erik med 1 minuts stilhed.

Kristian Mose kunne herpå hæve generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen afholdte bestyrelsen konstituerende møde med følgende resultat

Anton Dam Nielsen – formand
Kate Nielsen – kasserer
Bent Ernstsen – næstformand
Niels Jørn Nielsen – sekretær
Louise Møller
Peter Villadsen
Kristian Mose

Fremtidigt forventes udsendelse af medlemsinfo 1 gang i kvartalet.
Klubmesterskaberne henlægges til Holbæks udstilling i slutningen af november 2019 i Vallekilde-Hørve hallerne. Næstformanden og kassereren har lovet allerede i ugens løb at forsøge at leje lejren, som klubben tidligere har anvendt.