Regler for mesterskaber

Regler for tildeling af

pokaler, championater og
farvemesterskaberLANDSUDSTILLING og
MESTERSKABER 

- REGLER OG OVERSIGT

 

Regler for udstedelse af championater:
Indført af Dværgkaninklubben (Hermelinklubben) i 1987. Klubben var først med ideen og klubbens championater har intet at gøre med Landsudvalget eller registreringen af fremavlscentre.
Champion:

Kaninen skal være udstillet som voksendyr og have opnået mindst 3 x 95 point.

De 3 bedømmelser skal være foretaget af mindst 2 forskellige dommere.

Et af de 3 resultater må komme fra en "staldbedømmelse", når denne er annonceret i TfK og åben for alle DK-medlemmer. Der er ingen tidsgrænse på bedømmelserne og ingen krav om, at kaninen skal være egen avl. Opdrætter oplyses på championatet.

Hver kanin kan kun opnå championat en gang.

Kopi af registreringsattest og bedømmelseskort sendes til en af klubben udpeget person senest 10 dage før klubbens årlige generalforsamling på landsudstillingen.

Grand Champion: (fra 2014)
kan tildeles, hvis kaninen har opnået mindst 6 x 95 efter ovenstående regler. Det betyder, at titlen er at betragte som et dobbelt championat og dermed må 2 af resultaterne stamme fra staldbedømmelse, når disse har været annonceret i TfK og åbne for alle DK-medlemmer.

Championatvinderne offentliggøres derefter på hjemmesiden og Facebook.

Championaterne uddeles i form af diplom på landudstillingen. 

Regler for kåring og uddeling af pokaler til Dværgkaninklubvindere
på Danmarks Kaninavlerforenings Landsudstillinger.


Klubvindere på Landsudstillingen.  

Der kræves ikke særskilt tilmelding for at deltage i vores kåringer.  

Alle vindere findes via rangering således som foreskrives i Nordisk Kaninstandard
- bortset fra bedste veteran kanin, der kun kan vindes af kaniner over 36 måneder på bedømmelsestidspunktet.

  

Der kåres vindere og uddeles pokaler til følgende:


 • Bedste stamme = 1,2 
 • Bedste 2,4 
 • Bedste ungdomsmedlem 
 • Bedste toér - ungdomsmedlem 
 • Bedste veteran kanin +36 måneder 
 • Bedste Hermelin
 • Bedste Dværg Vædder
 • Bedste Dværghare
 • Bedste Løvehoved
 • Bedste Dværgschecke (fra 2020) 
 • Bedste farvede Hermelin 
 • Bedste tegnede Hermelin 
 • Bedste hvide Hermelin 
 • Bedste farvede Dværg Vædder 
 • Bedste tegnede Dværg Vædder 
 • Bedste hvide Dværg Vædder
 • Bedste kanin med afvigende hårstruktur.

Se regler nedenstående.Klubmesterskaber


Pokaler:

 • Bedste enkeltdyr
 • Bedste stamme 1,2
 • Bedste 2,4
 • Bedste ungdomsmedlem
 • Bedste svenske deltager
 • Bedste veteran
 • Bedste Dværg Vædder
 • Bedste Hermelin
 • Bedste Dværghare


Helårsmesterskabet:

 • Der er guld-, sølv- og bronzemedaljer til 3 højeste scorer.

 

Medaljer:

 • Dværghare: guld – sølv – bronze
 • Dværgschecke: guld – sølv – bronze
 • Dværg Vædder: guld – sølv – bronze
 • Hermelin: guld – sølv – bronze
 • Lille Rex: guld – sølv – bronze
 • Løvehoved: guld – sølv – bronze
 • Ungdom: guld - sølv - bronze

 

Farvemesterskaber:

 • Der tildeles certifikat for farvemesterskab for alle varianter under anerkendte dværgracer inklusive Lille Rex udstillet af klubbens medlemmer.


Regler for klubmesterskaberne


Medaljer

Tildeles højst bedømte enkeltdyr med guld til bedst i racen, sølv til næstbedste og bronze til nummer 3 med mindst 94 point.
Er der mindre end 3 udstillere i racen uddeles kun guldmedalje.

Ved 3 eller flere udstillere tildeles alle tre medaljer.

Samme udstiller kan vinde flere/alle medaljer i racen.

Ved pointlighed ses ikke på alder, men på hvem der er bedst i racen (type, krop) = bedste repræsentant for racen).

Resultatet kan derfor blive et dommerskøn. 


Pokaler 

Pokal til ungdomsmedlemmer under klubbens mesterskaber tildeles bedste resultat.

Øvrige pokaler:

Tildeles bedste 1,1 med mindst 188 point (2 x 94 point) eller bedste enkeltdyr med mindst 94 point


Ved pointlighed går 0,1 forud for 1,0 og dernæst benyttes standardens rangeringsmetoder.


Pokaler til stammer 1,2 og 2,4 har følgende regler ved pointlighed.:

1. instans går højst bedømte enkeltdyr forud.

I 2. instans går højst bedømte hun forud. Herefter benyttes standardens regler for delpoint.


Pokal til bedste veteran kan vindes af dyr på over 36 mdr.

Ved pointlighed går det ældste dyr forud.


Pokaler i flere generationer

Gamle vandrepokaler vindes til ejendom ved at vinde dem 3 gange i træk eller 5 gange i alt. Nyere pokaler (udsat efter 1991) skal vindes 5 gange i alt for at blive vundet til ejendom.


Farvepokalerne, der nu er udgået, var oprindeligt indsat i to fulde sæt, et øst og et vest for Storebælt.

Efter år 2001 blev farvepokalerne til ét landsdækkende sæt, efterhånden som de blev vundet til ejendom. Ved afskaffelsen i 2013 var én pokal stadig delt i øst-vest, resten var blevet landsdækkende. Alle pokalerne blev udleveret til ejendom til de, der havde vundet dem flest gange og/eller stadig var aktive kaninavlere.


Helårsmesterskabet

For deltagelse i mesterskabet skal deltagerne indsende kopi af 10 bedømmelseskort på kaniner af racerne Dværg Vædder, Dværgschecke, Løvehoved, Løvehoved Dværg Vædder, Hermelin, Dværghare eller Lille Rex af egen avl fra konkurrenceåret og bedømt efter Nordisk Kaninstandard.
Udstillingen/bedømmelsen skal være offentliggjort i Tidsskrift for Kaninavl og åben for alle DKs udstillere.

 

Konkurrenceåret regnes fra 1. november til 31. oktober.


Højst 2 kort må være fra staldbedømmelse/kaninkåring og øvrige være fra udstillinger.

 

Udstilling og kassebedømmelse defineres således:
En udstilling er en bedømmelsesform, hvor kaninerne sidder i udstillingsbure før og efter bedømmelsen - uanset det omhandler endags- eller flerdagsudstilling.
Staldbedømmelse/kaninkåring er en bedømmelsesform, hvor kaninen tages fra transportkassen til bedømmelsesbordet og tilbage igen efter bedømmelsen.

 

 

Samme kanin kan deltage med ubegrænset antal bedømmelser.
Deltageren kan frit vælge mellem sine kaniner blandt ovennævnte racer.

 

Vinderen af konkurrencen er det medlem, der har opnået den højeste samlede pointtal på de 10 bedømmelser.

Ved pointlighed
- tæller først højst bedømte enkeltdyr.
- flest kaniner med højeste pointtal.

- flest hunner foran hanner.
- flest voksendyr foran ungdyr.

 

Der tildeles medaljer i Guld, Sølv og Bronze til de 3 deltagere med højeste score.Farvemesterskaber

Tildeles bedste 1,1 med mindst 188 point (2 x 94 point) eller bedste enkeltdyr med mindst 94 point,

når der er mindst 4 dyr i farvevarianten på udstillingen


Ved pointlighed sorteres i 1. instans således, at ved flere med 1,1 går den 1,1 med højst bedømte enkeltdyr forud.


I 2. instans sorteres således at summen under punktet ”farve” er det afgørende. Ved 1,1 lægges de to farvesummer sammen. Ved fortsat pointlighed ses der efter den højst mulige farvesum, dernæst farvesummen for det højst bedømte dyr.


I 3. instans ses der på sammensætningen af ungdyr og voksendyr, idet voksendyr går forud således: 1,1 voksendyr går forud for 1,1 sammensat af voksendyr/ungdyr, og til sidst 1,1 ungdyr.


I 4. instans går hun forud for han (enkeltdyr) og ved 1,1 går den højst bedømte hun forud.


Farvemesteren modtager certifikat og mesterskabsroset.


Rangeringsliste for opnåede point ved bedømmelsen


200 (100+100)


199½ (100+99½)


199 (100+99)


100


199 (99½+99½)


198½ (99½+99)


99½


198 (99+99)


197½ (99+98½)


197 (99+98)


99


197 (98½+98½)


196½ (98½+98)


98½


196 (98+98)


195½ (98+97½)


195 (98+97)


98


195 (97½+97½)


194½ 97½+97)


97½


194 (97+97)


193½ (97+96½)


193 (97+96)


97


193 (96½+96½)


192½ (96½+96)


96½


192 (96+96)


191½ (96+95½)


191 (96+95)


96


191 (95½+95½)


190½ (95½+95)


95½


190 (95+95)


189½ (95+94½)


189 (95+94)


95


189 (94½+94½)


188½ (94½+94)


94½


188 (94+94)


94