Træf2022


Vi har den 24. september 2022 afholdt vores Dværgkanintræf hos Frode sammen med Odense KAF.

Der var en pæn opbakning fra vores medlemmer.

Efter bedømmelsen holdt Louise Møller foredrag om Dværghare, hvor forskellen på 2 gode udstillede Dværgharer blev gennemgået.